Kom och prova på Soft Hatha Flow/ISHTA style 19 augusti 2020 kl 17.00 eller kl 19.00

Anmäl dig till karin@yogitree.se

Welcome to try Soft Hatha Flow/ISHTA style 19th of august 2020 at 17.00 or 19.00 o'clock

Anmäl dig till karin@yogitree.se

  Svenska (follow in english)

Få rabatt för anmälan till höstens klass före 20 augusti!
Anmäl dig till karin@yogitree.se

Under yogaträdet har jag mina rötter i ISHTA, Hatha, Yin, Tantra, Kundalini och Mindfulness. Vi kommer plocka de bästa bitarna ur de olika traditionerna under kursens gång. 

Idag söker sig folk till yoga av flera olika anledningar, för att lära sig hantera stress, utmattning eller ryggont, för mental och fysisk träning men också för att uppnå ett högre medvetandetillstånd, Samadhi. 

Yoga ger redskap till förbättrad hälsa och relationer, sinnesro, inspiration och livsglädje. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd.

Soft Hatha Flow/ISHTA style kl 17.00
Klassen hålls på svenska onsdagar den 26/8--2/12, 2020 à 90 min (med uppehåll för lov v 44).
Tid: 17.00-18.30
Plats: Lilla Ro Yoga, Tunavägen 32 i Österskär (vid Roslagsbanan: Tuna Gård).
Pris: 2.660 kr - 14 tillfällen. Drop-in pris: 220 kr alt. 10 ggr klippkort (fungerar på alla klasser på Lilla Ro).
Anmälan: Via kontaktformuläret nedan eller
mejl: karin@yogitree.se
Soft Hatha Flow/ISHTA style kl 19.00
Klassen hålls på engelska onsdagar den 26/8--2/12, 2020 à 90 min (med uppehåll för lov v 44).
Tid: 19.00-20.30
Plats: Lilla Ro Yoga, Tunavägen 32 i Österskär (vid Roslagsbanan: Tuna Gård).
Pris: 2.660 kr - 14 tillfällen. Drop-in pris: 220 kr alt. 10 ggr klippkort (fungerar på alla klasser på Lilla Ro).
Anmälan: Via kontaktformuläret nedan eller
mejl: karin@yogitree.se

 English

Get a discount if you register to the autumn class before the 20 of August
Pls register and apply to karin@yogitree.se

The yoga at Yogitree draws its influence from ISHTA, Hatha, Yin, Tantra, Kundalini and Mindfulness. During the coarse we will draw the best parts from all these wonderful yoga traditions.

Today, people come to yoga for a variety of reasons, to learn coping strategies for stress, to deal with fatigue or back pain, and for pure mental and physical exercise. Also to attain a higher state of consciousness, samadhi.

Yoga provide tools for improving health and relationships, to gain peace of mind, inspiration and joy of life. It activates and strengthens our physical and mental resources with a more balanced and harmonious life.

Soft Hatha Flow/ISTHA style kl 17.00
The class will be held in Swedish every Wednesday from 26/8--2/12, 2020 à 90 min (with break for holidays w 44).
Time: 17.00-18.30
Venue: Lilla Ro Yoga, Tunavägen 32 in Österskär (near the Roslagsbana station Tuna Gård).
Course fee: 2.660 kr - 14 sessions. Drop-in price: 220kr alt.Lilla Ro's  10 session voucher (applies to all classes at Lilla Ro).
Register: Through the contact form below or
e-mail: 
karin@yogitree.se
Soft Hatha Flow/ISTHA style kl 19.00
The class will be held in English every Wednesday from 26/8--2/12, 2020 à 90 min (with break for holidays w 44).
Time: 19.00-20.30
Venue: Lilla Ro Yoga, Tunavägen 32 in Österskär (near the Roslagsbana station Tuna Gård).
Course fee: 2.660 kr - 14 sessions. Drop-in price: 220kr alt.Lilla Ro's  10 session voucher (applies to all classes at Lilla Ro).
Register: Through the contact form below or
e-mail: 
karin@yogitree.se
ISHTA Yoga
ISHTA Yoga står för Integrated Science of Hatha, Tantra and Ayurveda. Det går ut på att anpassa yoga efter individen och inte tvärt om. Att integrera balans och bygga styrka, smidighet och flexibilitet i både kropp, sinne och själ. Komma i kontakt med personliga behov snarare än upplevda krav, få ökad energi, inre lugn och minskad stress.


ISHTA Yoga
ISHTA Yoga stands for Integrated Science of Hatha, Tantra and Ayurveda. It involves adapting yoga individually rather than on the contrary. To build strength, suppleness, flexibility and balance in both body, soul and mind. To get in touch with personal needs rather than requirements. And experience increased energy, inner peace and less stress.

Kontakt

Karin Tell 
Tel: 073-656 50 79
E-post: karin@yogitree.se
www.yogitree.se


Lilla Ro Yoga
Tunavägen 32
Österskär - Tuna Gård
www.lillaroyoga.se